Castellum väljer Sveriges modernaste energisystem, Momentum RC!

Castellum väljer Sveriges modernaste energisystem, Momentum RC

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet i fem starka tillväxtregioner i Sverige och i Danmark. Castellum är inriktade på kommersiella fastigheter och driver verksamheten genom 23 affärsområden med cirka 430 medarbetare.

Castellum utgörs 7 st separata bolag, där start av etapp 1 sker av fastighetsbolagen Eklandia och Harry Sjögren samt delvis Brostaden. I etapp 2 kommer Aspholmen, Corallen och Briggen att implementeras samt i den avslutande etapp 3 står Norrporten på tur. Med andra ord handlar det om 7 st olika installationer med möjlighet att göra en sammanställd koncernrapportering.

Utöver bassystemet Momentum RC har Castellum upphandlat modulerna automatisk mätaravläsning, import av mätvärden och larm/miljö. Som option ingår fakturakontroll och SMHI-data.

Vi på Momentum är oerhört stolta över att välkomna Castellum till oss som kunder!

Läs mer om Castellum här http://www.castellum.se/