Bristande underhåll ger farlig lekplats – Rondera med Momentum!

SVT har i artikeln nedan beskrivit farorna med att Fastighetsägare inte har ordning på sina lekplatser, varje år får 18 000 barn uppsöka läkarvård pga brister på lekplatser, läs gärna artikeln och se filmen om Momentums Rondering som visar hur du på enklast möjliga sätt kan hålla koll på dina Lekplatser, OVK:er, Systematiskt brandskyddsarbete etc.