Briggen väljer Momentum RC!

Briggen, som är ett av de större fastighetsbolagen på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, har valt energiuppföljningssystemet Momentum RC för sin driftsuppföljning.

Fastighetsbeståndet består av industrilokaler, kontorslokaler och butikslokaler i Öresundsregionen och ingår i Castellumkoncernen.

I Momentum RC får kan de enkelt följa fastigheternas förbrukning, kostnader och nyckeltal, samt arbete med budget och prognos och jämföra med uppsatta mål.