Bostäder i Lidköping väljer Momentums Bostadsapp!

AB Bostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping. Deras bestånd består av ca 2100 lägenheter, ett 100-tal lokaler och en mängd fordonsplatser. Lägenheterna finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa och Tun.

AB Bostäder i Lidköping arbetar sen tidigare med Momentums fastighetssystem samt marknadssystem och väljer nu att utöka med Momentums Bostadsapp.

Via Momentums Bostadsapp kan användaren förutom att enkelt söka lediga lägenheter även smidigt skapa en felanmälan, titta på sina hyresavier, boka tvättstuga mm. Allt tätt integrerat med Momentums Marknadssystem och Fastighetssystem.

För iOS och Android.

För mer information kontakta Karl Gyll 023-70 44 00 alt. karl.gyll@momentum.se