Boplats Syd uppgraderar Momentum Marknadsplats till version 5.6

Boplats Syd uppgraderar Momentum Marknadsplats med en rad nya funktioner för att förstärka förmedlingsverksamheten.

Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som ägs av Malmö Stad och utbudet består av både kommunala och privatägda hyreslägenheter. Förmedlingen sker från fler än 40 fastighetsägare i västra Skåne. Förmedlingen av lägenheter mot de privata fastighetsägarna utgjorde 39 procent av det totala antalet förmedlade lägenheter under år 2014. Övriga 61 procent kommer från det kommunala bostadsbolaget MKB. Under föregående år var drygt 46 000 sökande registrerade i bostadskön och den genomsnittliga kötiden var 1049 dagar.