Boplats Syd breddar sina tjänster

Skånes största bostadssite Boplats Syd stärker sitt redan omfattande kunderbjudande med att leverera statistik och analyser av objekt och sökande. Många av Boplats Syds kunder i form av allmännyttiga och kommersiella fastighetsbolag vill göra djupare analyser av sina bestånd och sökande för att få möjlighet att minska sina vakansgrader och samtidigt erbjuda förbättrad service mot den egna marknaden. Med BI-verktyget Momentym Analys levererar Boplats Syd denna typ av tjänster till sina kunder och går därmed in i en ny fas i att tillföra kundnytta till sina kunder.