Blekingebolag väljer Momentum Marknadssystem!

Olofströmshus AB, Sölvesborgshem AB och Karlshamnsbostäder AB väljer Momentum som leverantör till sitt nya marknadssystem för uthyrning och köhantering via internet. Systemet ifrån Momentum innefattar bl.a. köhantering, intresseanmälan, kö och erbjudandehantering. I systemet finns även en hyresgästportal och bostadsapp.

Med marknadssystemet skapas möjlighet att effektivisera det dagliga arbetet genom en automatiserad uthyrningsprocess, tid som idag läggs på manuella rutiner minskas rejält.

Hyresgästerna får en ökad tillgång till information via hyresgästportalen och via bostadsappen med funktioner för att enkelt söka lediga lägenheter, göra en felanmälan, svara på erbjudanden, underhållsbeställningar mm.

Momentum ansvarar för införande av systemet hos ovan nämnda fastighetsbolag. Projektet innefattar teknisk installation, konvertering ifrån nuvarande kösystem, konfiguration av systemet, integration med fastighetssystem samt utbildning av användare.

Projektet är påbörjat och kommer att pågå under våren. I samband med projektet har Olofströmshus även valt att införa systemstöd för digitala besiktningar och arbetsordrar samt digital distribution av arbetsordrar/felanmälningar till entreprenörer.

Vi ser installationen av Momentum Marknadssystem som ett nyckelverktyg för att kunna automatisera och effektivisera uthyrningsprocessen hos Olofströmshus, allt från publicering av lediga lägenheter på internet, intresseanmälningar, kö och erbjudandehantering. Likaså är det en stor hjälp för våra reparatörer och vår egen personal som tack vare appen ”Teknisk förvaltning” lättare kan utföra sitt arbete och ge kunden snabbare service.

Men i huvudsak ser vi det givetvis som en oerhörd fördel för våra kunder som nu kan logga in vart de än befinner sig och få tillgång till sina uppgifter och information om sin bostad. Likaså blir det lättare för våra kunder i och med att så stor del av bostadssöken automatiseras och är öppen dygnet runt för våra kunder. Det känns väldigt positivt att kunna erbjuda våra kunder den servicen, säger Helen Gunnarsson, Olofströmshus.