Bas Invest AB förvärvar Momentum Software AB

Bas Invest AB ingick den 23 december 2015 ett avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i mjukvarubolaget Momentum Software AB, med många av Sveriges största fastighetsägare som kunder. Grundaren och den tidigare huvudägaren Bengt Östling kvarstår som delägare och styrelseledamot. Bas Invest har även erbjudit samtliga anställda att bli delägare i Momentum.

Momentum grundades 1994 av Bengt Östling. Verksamheten drivs i moderbolaget Momentum Software och i det helägda dotterbolaget Momentum Fastighetssystem AB. Huvudkontoret är beläget i Falun.

Fastighetssystemet Momentum PM är ett modernt och heltäckande affärssystem i webbmiljö för kommunala bostadsföretag inom Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (”SABO”), privata fastighetsbolag och förvaltningsbolag. Kunder är t.ex. Järfällahus, MKB och Örebrobostäder.

Momentum RC är ett energi –och miljöuppföljningssystem. Med Momentum RC kan kunderna mäta och analysera energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan. Momentum RC finns installerat hos fler än 100 kunder som t.ex. Atrium Ljungberg, Ericsson och HSB.

– Momentum är ett fint och välskött bolag och vi har fått ett mycket bra intryck av kulturen och människorna i bolaget. Vi tror att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential i bolaget där Bas Invest kan tillföra värde, bl.a. genom vår erfarenhet från att både ha grundat och investerat i mjukvarubolag tidigare. Vi avser att driva vidare företaget på samma sätt som idag, med samma personal men med mer fokus på försäljning av det nya, helt webbaserade fastighetssystemet Momentum PM, säger Bas Invest ordförande Paul Rönnberg.

– Vi har fattat ett starkt tycke för Bengt Östling och är mycket glada att Bengt kvarstår som ägare i bolaget samt även framledes kommer engagera sig i verksamheten, säger Robert D’Agostino, Partner i Bas Invest.

– Bas Invest är en idealisk ny huvudägare till Momentum, säger Bengt Östling, Momentums grundare. Jag uppskattar Bas Invest filosofi ”evolution inte revolution” samt att de är långsiktiga och ansvarsfulla ägare. De har satt sig in i Momentums verksamhet på ett mycket bra sätt och är en bra ägare att fortsätta utveckla Momentum.

– Att Bas Invest har gedigen erfarenhet och förstår mjukvarubolag har varit viktig för mig när vi utvärderat olika alternativ, säger Bengt Östling. Till sist tror jag att Momentum kommer att utvecklas bra i framtiden med Bas Invest som huvudägare, mycket för att de är helt enkelt är trevliga och enkla att ha att göra med.

För ytterligare information:
Paul Rönnberg, Styrelseordförande Bas Invest, telefon 0708-42 52 04
Bengt Östling, grundare Momentum, telefon 0705-85 21 37


Bas Invest är inte en fond utan ett privatägt investmentbolag med ett industriellt synsätt, vilket möjliggör ett långsiktigt och aktivt ägande. Bas Invest investerar i medelstora svenska företag med bevisade affärsmodeller. Vi står för ett jordnära och gediget ägarengagemang med rötterna i mångårig erfarenhet från entreprenörskap och aktivt ägande.