AMF Fastigheter väljer Momentum RC för energi- och miljöuppföljning

AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar kontor och butiker där företag och organisationer ges bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. De erbjuder flexibla, tilltalande och välskötta lokaler – som de kallar affärsplatser – där människor kan mötas, vara kreativa och skapa framgång. AMF Fastigheter finns företrädesvis i Stockholm och Göteborg, främst i Stockholms city. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till cirka 31 miljarder kronor, vilket gör AMF Fastigheter till ett av Sveriges största fastighetsbolag. Några av de mest kända fastigheter är femte Hötorgshuset, MOOD Stockholm, CityCronan och Gallerian i Stockholm samt del av Nordstaden i Göteborg.

Att systematiskt arbeta med miljöfrågor och aktivt minska fastigheters påverkan på miljön är en grundpelare för AMF Fastigheter. För att klara detta och samtidigt få full kontroll på energikostnaderna har AMF Fastigheter valt att samarbeta med Momentum Software och göra uppföljning av energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan i systemet Momentum RC.

”Som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett stort ansvar för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är både strategiskt och etiskt viktigt, såväl idag som för kommande generationer,” säger Michael Eskils som är teknik och miljöansvarig på AMF Fastigheter.

Del av vardagen
För att miljöarbetet ska vara framgångsrikt måste det vara en del av den vardagliga verksamheten. Basen för AMF Fastigheters långsiktiga arbete är Miljöplattformen, ett miljöledningssystem med miljöpolicy, övergripande och detaljerade mål samt rutiner som styr den dagliga förvaltningen av fastigheterna. Miljölednings-systemet är utformat i enlighet med ISO 1400.

Energifokus
För att minska påverkan på miljön ska AMF Fastigheter fram till år 2014 reducera fastigheternas totala energianvändning, el, värme och kyla, med 25 procent från årsskiftet 2007/08. ”Vi har kommit en bra bit på vägen och har idag värden för värmeenergianvändning som ligger ca 50 procent under riksgenomsnittet för lokaler” säger Michael Eskils vidare.