Älvkarlebyhus köper Momentums App för teknisk förvaltning

AB Älvkarlebyhus i Skutskär utökar sitt engagemang hos Momentum.

Genom att skaffa Momentums tekniska app för sin personal, där personalen kommer att kunna hantera Besiktningar, Serviceorders och Ronderingar, kommer man att skapa mer tid för sina hyresgäster istället för administration.

I samband med detta så skaffar man för sitt Marknadssystem även Bostadsapp och Digital signering av hyresavtal för sina hyresgäster. Installation kommer att ske under våren 2016

 

Fakta om Älvkarlebyhus

Älvkarlebyhus är ett bostadsföretag som bildades 1949. Verksamheten drevs under lång tid som stiftelse, men är sedan 1997 aktiebolag. Samtliga aktier ägs av Älvkarleby kommun.

Älvkarlebyhus förvaltar drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser fördelade över kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär, för närvarande 15 anställda. Utöver detta finns båtplatser vid Bodaån, där Älvkarlebyhus hyresgäster har förtur vid tilldelningen.