AB Västerås Lokaltrafik väljer Momentum RC!

AB Västerås Lokaltrafik ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon, inklusive tvätt, rengöring, fordonsuppställning samt verkstads-, servicehalls- och fastighetsdrift.

AB Västerås Lokaltrafik har efter utvärdering valt Momentum RC som systemstöd för energi- och miljöuppföljning.

 

För mer information:
Kundansvarig, Karl Gyll
023-70 44 00