AB Bostäder i Lidköping utökar med Teknisk Förvaltning!

AB Bostäder i Lidköping är det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping. De har ca 2200 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser i sitt bestånd. AB Bostäder har sedan tidigare Momentum PM som fastighetssystem samt Momentums Marknadssystem för köhantering, erbjudanden, Mina Sidor, Bostadsapp mm.

AB Bostäder har efter utvärdering valt att effektivisera sina processer kring besiktning och arbetsorder/felanmälan med Momentums app för Teknisk Förvaltning samt webbportal för digital distribution av ordrar till entreprenörer.