Riksbyggen
Momentum Energi


"Vi ville ha ett kraftfullt och modernt system för energiuppföljning. Efter en noggrann utvärdering av ett antal system på marknaden kom vi fram till att Momentum Energi var det system vi ville ha.

Hittills har vi mest använt oss av "grundfunktionerna" som även fanns i det gamla systemet, nu ser vi fram emot att införa fler funktioner och verkligen nyttja det som finns i Momentum Energi. Avläsnings-appen har mottagits mycket positivt!"

Göran Danling, Processansvarig Teknisk Förvaltning & Energi

ÖrebroBostäder
Momentum Fastighet


"Momentum är en lyhörd leverantör som lyssnar på kunden och aktivt jobbar tillsammans med kunderna i bland annat gemensamma utvecklingsråd. Momentum Fastighet är en stabil plattform med många standardfunktioner. Det är fördelaktigt att leverantören erbjuder både fastighetssystem, uthyrningssystem och hyresgästsidor.

Vi upplever ett bra och trevligt bemötande från Momentums personal!"

Thomas Carlsson, IT-Chef Drift

 

 

 

Castellum
Momentum Energi


"Castellum består av fyra regioner som tidigare har drivits med fyra olika energiuppföljningssystem. För att kunna rapportera, jämföra och analysera ur ett koncernperspektiv var den enda vägen att gå in i ett gemensamt system. Momentum Energi vann den utvärdering vi gjorde av de inkomna alternativen. Utvärderingen tittade bland annat på funktionalitet, support, användarvänlighet och kostnad.

Den personliga kundkontakten från Momentums sida har varit värdefull."

Anders Björling, Fastighetsingenjör


Vill du veta mer om hur våra kunder använder Momentum?

Få en personlig eller webbaserad demo av våra system med en av våra produktspecialister. Efter demonstrationen
får ni en egen inloggning där ni kan prova systemet kostnadsfritt. 


Ja, jag vill veta mer!