Gröna bostadsbolagen Genova och K2A väljer Momentum för tillväxt

Under sommaren 2020 valde K2A och Genova, två snabbväxande bostadsbolag, att byta fastighetssystem till Momentum PM. Skalbarhet, användarvänlighet och att systemet är helt SaaS-baserat avgjorde när fastighetsbolagen jämförde marknadens leverantörer. 

Genova och K2A har fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade bostäder och lokaler. Båda bolagen har utvecklats i ett högt tempo under senaste åren och satsar på tillväxt nästkommande år, framför allt i stockholmsområdet. Men man har också en hög ambition avseende hållbarhet. Alla nybyggnationer genomförs effektivt och med trä som prioriterat byggmaterial för att från start vara klimatsmarta och driftoptimerade.

K2A har som mål att byggstarta mellan 700 till 1 000 bostäder per år för att vid utgången av år 2024 förvalta minst 5 000 bostäder. Genova har tack vare egna byggrätter en projektportfölj om cirka 370 000 kvm uthyrbar yta fördelat på cirka 5 800 bostäder.

För att kunna hantera tillväxten sökte man efter ett system där skalbarhet är inbyggd i både produkten och affärsmodellen. Det gör att man kan fokusera på kundnöjdhet och service till hyresgästerna istället för att lägga tid på kostsamma utvecklingsprojekt.

– Vi valde Momentum eftersom det är ett modernt och användarvänligt fastighetssystem som vi kan växa med, säger Henrik Sandström, fastighetschef på Genova.  Vi tror att allt kommer att ske digitalt i framtiden och vår ambition är att ligga i framkant när det gäller både tjänster, hållbarhet och grön förvaltning.

Genom att digitalisera sin fastighetsförvaltning kan de flesta processer göras helt automatiska. Ett exempel är uthyrningen som idag kan ske utan inblandning från fastighetsägaren med hjälp bank-id och digitala lås. Ett annat är felanmälan och prediktering av underhåll med hjälp av sensorer och IoT. Förutom att det sparar tid och pengar för fastighetsägaren är det också positivt ur miljöperspektiv då mer och mer av fastighetsunderhållet kan ske på distans.

– K2A har en långsiktig plan på att växa och utveckla fastighetsbranschen. Vi sökte efter ett fastighetssystem som kunde uppfylla en gedigen kravlista gällande bland annat digitalisering och centralt hanterad förvaltning och kundhantering. Momentum kunde leva upp till våra förväntningar och är lyhörda för framtida utvecklingsmöjligheter för att ta fastighetsbranschen framåt, säger Sandra Sundman, ekonomichef K2A.

 

Om K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 800 bostäder. Läs mer på k2a.se

 

Om Genova

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Läs mer: genova.se