Kundsidor

KS
KS

Med Momentum Marknadssystem och dess kundsidor kan kunden på ett enkelt sätt hantera alla sina ärenden. Kunden kan se sina olika förslag på objekt, göra intresseanmälan och svara på erbjudanden.

Är det så att ni behöver få in uppgifter från kunden inför en uthyrning? Då finns möjlighet för kunden att ladda upp dessa intyg eller uppgifter via fil.

Den kund som dessutom är er hyresgäst kan här göra felanmälan, se sina besiktningar, boka tvättstuga, beställa underhåll, se sin förbrukning av el, vatten och fjärrvärme, hämta sitt digitalt signerade avtal samt sin hyresavi och se sin kommande och historiska betalningar.

  • Kunden har full kontroll
  • Avlastar kundtjänst
  • Samla tjänster knutna till boendet