Underhållsplanering

UP
UP

Med Momentum PM får du full kontroll på din underhållsbudget. Från den enkla överblicken över föreslagna underhållsåtgärder väljer du snabbt vilka åtgärder du vill skapa projekt av. Håller inte budgeten? Lugn, du flyttar enkelt åtgärderna framåt i tiden.