Underhållsplanering

UP
UP

Med Momentum Fastighet får du full kontroll på din underhållsbudget. I den enkla och tydliga överblicken över föreslagna underhållsåtgärder väljer du snabbt vilka åtgärder du vill skapa projekt av. Håller inte budgeten? Lugn, du flyttar enkelt åtgärderna framåt i tiden.