Ärendehantering

ÄH
ÄH

Den processorienterade ärendehanteringen i Momentum Fastighet medför att ett ärende aldrig tappas bort. Att ärenden kan tilldelas en deltagare per automatik för att sedan passera ett antal deltagare och processteg gör att kontrollen för alla involverade ökar. Användaren kan exempelvis snabbt få en överblick av samtliga ärenden som är skickade till leverantör eller inväntar fakturering.

  • Arbeta mobilt med Momentums app
  • Objektsbeställning av underhåll
  • Processorienterat arbetssätt
  • Notifieringar mot både hyresgäst och utförare