Komponentbaserad hyra

KH
KH

Med den komponentbaserade hyressättningen i Momentum Fastighet väljer ni själva hur hyran sätts. Indexklausuler, omsättningshyra, tidsstyrda rabatter och andra metoder för hyressättning stöds genom vår flexibla funktion.

  • Omsättningshyra
  • Indexklausuler
  • Tidsstyrda rabatter