Individuell mätning och debitering

IMD
IMD

Införande av IMD, individuell mätning och debitering av energiförbrukning för lokal- och bostadshyresgäster, har visat sig kunna minska förbrukning med upp till 30 procent. Momentum Fastighet stödjer IMD och erbjuder dessutom en integrerat stöd till vårt system för energiuppföljning, Momentum Energi.

  • Automatisk import av mätvärden
  • IMD –  ett enkelt bidrag till ökad hållbarhet
  • Färdig integration till Momentum Energi
  • Spara pengar och öka förutsägbarheten