GDPR

Den nya lagstiftningen kring personuppgiftshantering, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Regelverket ger omfattande konsekvenser för hur företag och organisationer skall hantera personuppgifter med stränga bötesstraff som konsekvens vid överträdelser. Momentum har valt att satsa stora resurser på att fastighetssystemet skall stödja våra kunders behov.

  • Automatiska gallringar
  • Avancerad behörighetsstyrning
  • Snabba datauttag