Avancerat bolagsstöd

AB
AB

I många fastighetsbolag är antalet legala enheter lika många som antalet fastigheter. Dessutom sker kontinuerliga förvärv och avyttringar. För att kunna hantera den komplexiteten krävs ett fastighetssystem med ett bolagsstöd av högsta klass. Därför har vi i Momentum Fastighet lagt extra fokus att skapa just detta.

  • Alla transaktioner är tidsstyrda - analysera enkelt både historik och framtid
  • Stöd för komplexa bolagshierarkier
  • Se kommande förändringars effekt på intäkter och andra nyckeltal