Rapporter

Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras. 

I Momentum BI kan ni visualisera era rapporter på flera sätt, antingen som tabeller och stapeldiagram, eller i vår nya kartfunktion.

  • Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal
  • Visualisera rapporter genom tabeller och grafer
  • Få bättre överblick med hjälp av kartpositionering