Dashboards

DB
DB

I Momentum BIs dashboards får du en snabb överblick av din organisations nyckeltal. Visualisera era nyckeltal över tid med hjälp av tabeller, grafer, diagram och kartor. Fördjupa er analys genom drilldown i våra rapporter. 

  • Snabb överblick över nutid, dåtid & framtid
  • Möjlighet till drilldown för djupare insikter
  • Visualisera med hjälp av karta
  • Följ era nyckeltal över tid