Hållbarhetsredovisning

Systemet ger er möjlighet att övervaka koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och andra miljöpåverkande faktorer för att minska er organisations klimatpåverkan. 

Våra rapporter och dashboards ger er verktygen för att administrera er organisations hållbarhetsredovisning. 

  • Övervaka de media som ni önskar t.ex. olja, avfall och transporter. 
  • Få en tydlig översikt på er miljöpåverkan i rapporter och dashboards.