Emissionsrapport

Våra dashboards och rapporter ger er möjlighet att skräddarsy vad användare och roller skall se utifrån emissionsfaktorer, kostnader och förbrukningar. 

Exempelvis kan er hållbarhetsansvarige följa er energiförbruknings miljöpåverkan, samtidigt som er controller kan följa kostnader och er ledningsgrupp kan följa alla parametrar med mål och budget.