Miljö och hållbarhet

Momentum RC är ett verktyg för hållbarhet. Systemet hjälper er med övervakning av koldioxidutsläpp,
vattenanvändning, avfallsmängder och liknande för att minimera er klimatpåverkan.

Utvalda funktioner


Hållbarhetsredovisning

Systemet ger er möjlighet att övervaka koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och andra miljöpåverkande faktorer för att minska er organisations klimatpåverkan. 

Våra rapporter och dashboards ger er verktygen för att administrera er organisations hållbarhetsredovisning. 

  • Övervaka de media som ni önskar t.ex. olja, avfall och transporter. 
  • Få en tydlig översikt på er miljöpåverkan i rapporter och dashboards.

Emissionsrapport

Våra dashboards och rapporter ger er möjlighet att skräddarsy vad användare och roller skall se utifrån emissionsfaktorer, kostnader och förbrukningar. 

Exempelvis kan er hållbarhetsansvarige följa er energiförbruknings miljöpåverkan, samtidigt som er controller kan följa kostnader och er ledningsgrupp kan följa alla parametrar med mål och budget. 


Energideklaration

I Momentum RC kan ni skapa underlag för energideklarationer och skicka dessa direkt till Boverket. 

  • Vi gör insamlingarbetet enkelt
  • Skicka uppgifter via RC direkt till Boverkets databas Gripen