Energiuppföljningssystemet Momentum RC


 

 

Samla in - analysera - åtgärda

Momentum RC är ett webbaserat system för energiuppföljning och analys. Flera av Sveriges största fastighetsägare, bland andra Castellum och Riksbyggen, har valt systemet som helhetslösning för insamling och analys av all förbrukningsdata.

Individuell mätning och debitering, avläsningsapp, larm, behörighetsstyrda dashboards och automatisk import är bara ett urval av funktionaliteten i Momentum RC. I senaste versionen av systemet har vi dessutom valt att lägga ett särskilt fokus på användarvänlighet. Vår erfarenhet visar nämligen att ett system som används är ett system som skapar värde.

Kunder i urval


 

 

"Jag vill tacka för ett toppenbra Utvecklingsråd 2017. Fantastiskt att ni är så intresserade av att skapa ett användarvänligt verktyg. Det är inte alla leverantörer intresserade av ska jag säga."

Helen Aristondo Magnusson
Energicontroller
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Momentum RC - visualisering och analys


Visualisering

 • Med displayfunktionen involverar ni medarbetarna i måluppföljning och besparingar
 • Skapa dashboards anpassade för energicontrollers, hållbarhetschef eller beslutsfattare
 • Enkel och tydlig måluppföljning med budgetfunktionen
 • Visa uppnådda resultat av hållbarhetsarbetet på skärm i receptionen

Analys och rapporter

 • Verkliga resultat genom skräddarsydd uppföljning och rapportering
 • Full tillgång till all mätdata med flexibla behörighetsnivåer anpassade till varje kund
 • Användarvänligt och modernt gränssnitt ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen ska se ut

Funktioner och fördelar


Spara kostnader

 • Momentum RC hjälper fastighetsägare att sänka energikostnader med mellan 10 - 30%.
 • Momentum RC visualiserar energianvändning, beräknar kostnader och visar miljöpåverkan. Analysera värden vidta nödvändiga åtgärder för att sänka kostnader.

IMD (Individuell mätning och debitering)

 • Det naturliga steget för dig som vill sänka dina energikostnader och påverka din miljöpåverkan i positiv riktning.
 • Forskning visar att IMD kan ge besparingar på upp till 30% för fastighetsägare. 
 • Kundernas får lägre energianvändning, lägre energikostnader och skapar mindre miljöpåverkan.

Ett verktyg för hållbarhet

 • Övervakning av koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och annan miljöpåverkan för att minska klimatpåverkan
 • Låt era hyresgästerna bli delaktiga i den gemensamma hållbarhetsstrategin. Momentum RC ger hyresgästerna möjligheten att följa sin energianvändning, miljöpåverkan och därmed även påverka sin kostnad.

Larm

 • Upptäck förändringar i energianvändning i tid och spara kostnader
 • När vattenanvändningen överstiger det normala skickas ett SMS som hjälper fastighetsägaren förhindra ett läckage
 • Besparingar i tid och kostnader för både hyresgäster och fastighetsägare

Integration med fastighetssystem

 • Koppla ert fastighetssystem till Momentum RC för att säkerställa och kvalitetssäkra aktuell fastighetsstruktur och yta
 • Administrera fastighetsstrukturen i ett enda system genom sömlös integration

GRI

 • Momentum RC stödjer rapportering enligt GRI-standard

Energicontroller-tjänst (ECT)

 • Energicontroller-tjänst för dig som önskar löpande hjälp med din energiuppföljning
 • Månatlig rapport och konsultation kring nyckeltal, energianvändning, kostnader, importer med mera
 • Konkreta åtgärdsförslag som direkt kan tillämpas för att optimera energianvändningen

Energideklaration

 • Gör jobbet själv och slipp konsultinsatser vid rapportering
 • Skicka uppgifter via Momentum RC direkt till Boverket och hämta hem historisk data från Boverket (Gripen)

Prova utan kostnad


Få en personlig eller webbaserad demo av Momentum RC med en av våra produktspecialister. Fyll i kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi er. Efter demonstrationen får ni en egen inloggning där ni kan prova systemet kostnadsfritt.