Energiuppföljningssystemet Momentum RC


Ett webbaserat system för energiuppföljning och analys

Momentum RC är en helhetslösning för insamling, analys och presentation av all energianvändning. Systemet hjälper er att både spara pengar och minska er verksamhets klimatavtryck. 

Individuell mätning och debitering, avläsningsapp, larm, behörighetsstyrda dashboards och automatisk import är bara ett urval av funktionaliteten i Momentum RC. I den senaste versionen av systemet har vi dessutom valt att lägga ett särskilt fokus på användarvänlighet och visualisering. Vår erfarenhet visar nämligen att ett system som används är ett system som skapar värde.Mät vad ni vill!

I Momentum RC är utgångspunkten att allt är mätbart. Använd befintliga medier eller skapa egna mediatyper och analysera data utifrån era användningsområden. 


Ett system för hela organisationen

Systemet är designat för att tillgodose hela organisationens behov. Skapa roller och behörigheter anpassade efter era användares respektive områden.

Fastighetsskötare, energi- och ekonomicontollers, hållbarhetsansvariga, beslutsfattare & ledning har alla nytta av Momentum RC.

 


Allt är webbaserat

Energiuppföljningssystemet Momentum RC levereras som en molntjänst, eller "Software As A Service", vilket innebär att allt som behövs är en webbläsare. Andra fördelar är frånvaron av dyra licenskostnader, enklare support och snabbare uppdateringar. Den tekniska plattformen är dessutom byggd på den senaste tekniken - det framtidssäkrar er investering.

Hör vad Mikael Fohlin från SGS Studenbostäder har att säga om oss

Funktionsöversikt Momentum RC


Energiuppföljning och analys
Rapporter
Larm
Insamling mätvärden
Fördelning energi och kostnader
Skräddarsydda uppföljningsrapporter
Kostnadsbesparing
Energitaxor
Budget, prognos och mål
Fakturakontroll
IMD - Individuell mätning och debitering
Miljö och hållbarhet
Hållbarhetsredovisning
Emissionsrapport
Energideklaration

"Jag vill tacka för ett toppenbra Utvecklingsråd 2017. Fantastiskt att ni är så intresserade av att skapa ett användarvänligt verktyg. Det är inte alla leverantörer intresserade av kan jag säga."

Helen Aristondo Magnusson, Energicontroller
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kunder i urval


 

Prova utan kostnad!

Få en personlig eller webbaserad demo av Momentum RC med en av våra produktspecialister. Fyll i kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi er. Efter demonstrationen får ni en egen inloggning där ni kan prova systemet kostnadsfritt.