Tjänster & API:er

Momentum Energi hämtar varje år in mer än 120 miljoner mätvärden åt våra kunder. Data som kvalitetssäkras och bearbetas för att genom kraftfulla analysverktyg ge dig viktiga insikter om hur ditt företag kan spara både energi och minska era kostnader. 

Tjänster

Utöver Momentum Energi erbjuder vi en rad tilläggstjänster för att anpassa plattformen efter era behov för att minska era kostnader och spara energi.

Automatisk import

Slipp manuella avläsningar. Vi hämtar all din mätdata från leverantörerna automatiskt.  

Spara tid och pengar. Med automatisk import sparar ni mycket tid och kan ni fokusera på er kärnverksamhet, inte att samla in, bearbeta och analysera data. Automatisera er insamling och slipp göra manuella avläsningar 

Högre upplösning och kvalité. Med en automatisk insamling undviker ni handhavandefel och får bättra kvalité och beslutsunderlag. Ni kan dessutom få en högre tidsupplösning än vid manuell avläsning; per timme istället för per månad. 

Fast pris oavsett antal mätvärden. Vi hämtar all mätdata från leverantörerna och ni som kund betalar bara ett fast abonnemangspris. Oavsett om vi hämtar hundra eller hundratusen mätvärden 

Längre ner på sidan hittar du en lista med alla våra samarbetspartners. Saknar du någon leverantör i listan? Via beställningsknappen kan du enkelt lägga till leverantörens namn, så sköter vi resten.

Lägg till leverantör

Kundintervju: Läs om Kopparstadens väg från manuella avläsningar och mot en mer effektiv verksamhet

Läs intervjun

Mätarkollen

Mätarkollen är en tjänst som sköter uppdateringen av nya mätare och ser till att kvaliteten på mätdatan hänger med.

Många fastighetsbolag köper och säljer fastigheter som en del i den löpande verksamheten vilket gör att fler och fler mätare tillkommer i fastighetsbeståndet. Momentums system samlar in mätdata automatiskt och visar på ett enkelt sätt var värden saknas. Men systemet kan inte veta om nya mätare lagts till eller om en fastighetsstruktur är förändrad. Mätarkollen är en tjänst som sköter uppdateringen och ser till att kvaliteten på mätdatan hänger med.

Minska er admintid. Med Mätarkollen kontrollerar vi mätarna åt er och uppdaterar mätarstrukturen vid behov så att ni sparar tid och kan fokusera på annat 

Få en kvalitetssäkrad insamling. Vi kontrollerar kvaliteten på importer och åtgärdar om det saknas något värde eller mätare. Ni får på så sätt en mer kvalitativ och pålitlig energiuppföljning 

 

 

Energikontrollen

Energikontrollen är vår nya helhetstjänst för dig som behöver någon som håller ordning och reda i energiuppföljningssystemet och ser till att systemet levererar rätt uppgifter till hela organisationen.

Vi ser till att insamling, kvalitetssäkring, uppföljning och analys av er mediaförbrukning fungerar optimalt. Varje månad får du en utförlig rapport och en egen dashboard där du kan följa energianvändning, kostnad och miljöpåverkan.

Varje kvartal kör vi en gemensam kvartalsavstämning där vi ser på era trender inom kvalitet, måluppfyllnad och supportutnyttjande.

Spara tid. Saknar ni tid och resurser att jobba med energiuppföljning? Inga problem! Med vår tjänst Energikontrollen får ni en helhetstjänst där vi tar hand om er energiuppföljning 

Optimerad energiuppföljning. Ni får en optimerad energiuppföljning. Vi ser till att er insamling, kvalitetssäkring, uppföljning och analys av er mediaförbrukning fungerar optimalt 

Värdefulla insikter. Ni får värdefulla insikter om tex åtgärder och trender. Varje kvartal har vi en gemensam kvartalsavstämning där vi ser på era trender inom kvalitet, måluppfyllnad och supportutnyttjande 

Varför Energikontrollen?

  • Ni saknar resurser att arbeta löpande med kontroll av mätdata
  • Tiden räcker inte till för att analysera energiuppföljningen
  • Kontinuerlig förbättring av systemet är något som prioriteras bort i vardagen
  • Ni vill få stöd i er mediauppföljning

I tjänsten ingår

  • Mätvärdeskontroll
  • Rimlighetsanalys
  • Åtgärdsförslag med förklaring 
  • Nyttjandegrad per användare

API:er

Tillgång till färdiga standardintegrationer

Fastighetsägare som vill utnyttja möjligheterna med digitalisering behöver säkra och stabila integrationslösningar för att olika system och molntjänster ska kunna dela information med varandra.

Med färdiga standardintegrationer mot de vanligaste systemen och funktionerna kommer du snabbt igång.

Automatisera via API

Vi vill att våra system ska vara öppna och enkla att integrera med. Automatisering och effektivisering är framtiden och för det krävs säkra och stabila integrationer.

Med Momentum Energi API kan du själv bestämma vilket typ av system och tjänster du vill integrera med energiuppföljningssystemet.

Till API-dokumentationen

Leverantörer: Vi samlar energidata från alla typer av datakällor

Saknar du någon leverantör i listan? Via beställningsknappen kan du enkelt lägga till leverantörens namn, så sköter vi resten.

Beställ nu       

A-D


ACCIO
Adven Energi
Ambiductor
Arvalla

Beckhoff
Bergen Energi
Bionär
Bixia
Boden Energi

Carlo Gavazzi
CEWE
CGI
Checkwatt
Citect
Crossdocs

Dalaenergi
Dalakraft
Desigo
DHC

E-H


Ecoguard
El-Tele Konsulten
Elvaco
Embriq
EMS
Enea
Energi Sverige
EON
Entelios
ERAB
Eskilstuna Energi
ETKH
Exoscada

Falu Energi och Vatten
Fortum

Garo
Gällivare Energi
Gävle Energi

Göteborg Energi

Halmstad Energi och Miljö
Hjo Energi
HomeSolution

I-P


Infometric

Kabona
Kamstrup
Karlsborgs Energi
Karlshamn Energi
Karlstad Energi
Kiruna Energi
Kraftringen
KTC

Lidköpings Energi
Linde Energi
Luleå Energi

Megacon
Metry
Mjölby Vatten
Mälarenergi
Mölndal Energi

Nodava
Nordic Green
Nordomatic
Norrenergi

PiiGAB

R-Ö


Ragnsells
Raybased
READy
Rejlers
RTAB

Schneider
Se
Siemens
Skellefteå Kraft
Solör
Stockholm Exergi
Stockholms Stad
Svenska Energigruppen
Söderhamn Nära

Tekniska Verken Linköping
Telge
Telge Kraft (LOS Energy) 
Trebor
TWS

Upplands Bro Kommun

Vattenfall
Värmevärden
Väner Energi

Ystad Energi

Östersundskraft
Öviksenergi