Abonnemangstjänster

Energikontrollen - Din energicontroller i molnet

Energikontrollen är vår nya helhetstjänst för dig som behöver någon som håller ordning och reda i energiuppföljningssystemet och ser till att systemet levererar rätt uppgifter till hela organisationen.

Vi ser till att insamling, kvalitetssäkring, uppföljning och analys av er mediaförbrukning fungerar optimalt. Varje månad får du en utförlig rapport och en egen dashboard där du kan följa energianvändning, kostnad och miljöpåverkan.

Varje kvartal kör vi en gemensam kvartalsavstämning där vi ser på era trender inom kvalitet, måluppfyllnad och supportutnyttjande.

 

Varför Energikontrollen?

 • Ni saknar resurser att arbeta löpande med kontroll av mätdata
 • Tiden räcker inte till för att analysera energiuppföljningen
 • Kontinuerlig förbättring av systemet är något som prioriteras bort i vardagen
 • Ni vill få stöd i er mediauppföljning

I tjänsten ingår:

 • Mätvärdeskontroll
 • Rimlighetsanalys
 • Åtgärdsförslag med förklaring 
 • Nyttjandegrad per användare

Mätarkollen - håll koll på mätarna i dina fastigheter

Många fastighetsbolag köper och säljer fastigheter som en del i den löpande verksamheten vilket gör att fler och fler mätare tillkommer i fastighetsbeståndet.  

Momentums system samlar in mätdata automatiskt och visar på ett enkelt sätt var värden saknas. Men systemet kan inte veta om nya mätare lagts till eller om en fastighetsstruktur är förändrad.

Mätarkollen är en tjänst som sköter uppdateringen och ser till att kvaliteten på mätdatan hänger med.

Tilläggstjänster

Systemkollen - ta tempen på ditt system

För att nå energimålen gäller det att all media samlas in, bearbetas och analyseras rätt.

Oftast är detta inga problem när du nyligen satt upp ett system men över tid förändras fastighetsbeståndet, nya mätare tillkommer eller försvinner och sakta men säkert försämras kvaliteten på din mätdata.

Systemkollen är en tjänst som tar tempen på ditt system och ser till att du får ut rätt underlag för analys i ditt energi- och miljöarbete.

Jag vill veta mer

Registerkollen - kvalitetssäkra din grunddata

För att du ska få ut det fulla värdet av ditt energiuppföljningssystem gäller det att strukturen är i ordning och alla processteg är rätt uppsatta.

Korrekt fastighetsstruktur, mätare kopplade mot rätt importer, rätt fördelningar samt uppsättning av taxor samt emissionsfaktorer.

Registervård är en tjänst som kvalitetssäkrar din grunddata så att du vet att du kan vara säker på att du får ut rätt information och kan agera på avvikelser eller förebygga problem.

Jag vill veta mer

Utbildningar

Smart insamling

Lär dig kvalitetssäkra insamlingsprocessen och all mätdata i systemet så att du får ut rätt beräkningar.

 • Hantera automatisk och manuell mätvärdesinsamling
 • Uppsättning av mätare samt mätpunkter
 • Rimlighetsindikation
 • Hantera avvikelser

Skicka intresseanmälan

Praktisk beräkning

Lär dig vilka parametrar och kopplingar som behövs för att systemet automatiskt ska räkna ut rätt underlag.

 • Taxor och emissionsfaktorer,
 • Larm
 • Mål kontra budget
 • Fördelningar via "nyttjas till"-koder 

Skicka intresseanmälan

Automatisk analys

Lär dig få ut rätt analys automatiskt - till rätt mottagare inom media, kostnad och miljö.

 • Visualisering och rapportering
 • Energieffektivisering
 • Uppföljning av mål, statistik/utfall
 • Beslutsunderlag för åtgärd

Skicka intresseanmälan