IMD

Individuell mätning och debitering

Debitera dina hyresgäster för deras faktiska energianvändning samtidigt som du skapar incitament för ett medvetet miljötänk. 

  • Det naturliga steget för dig som vill sänka dina energikostnader
  • Forskning visar att IMD kan ge besparingar på upp till 30% för fastighetsägare 
  • Kunderna får en lägre energianvändning, en lägre energikostnad och minimerar sin miljöpåverkan