Budget, prognos och mål

Få en tydlig översikt av era kostnader eller förbrukningar i vår budgetfunktion. Funktionen hjälper er i arbetet för att nå organisationens miljö-, ekonomi- och kostnadsmål. 

  • Budgetera generellt för hela bolaget eller detaljstyr på valfri nivå i fastighetsstrukturen
  • Skapa olika typer av mål utifrån organisationens behov
  • Visualisera resultatet i en dashboard eller rapport