Kostnadsbesparing


Momentum RC visualiserar energianvändning, beräknar kostnader och visar miljöpåverkan.
Analysera värden och vidta nödvändiga åtgärder för att sänka era kostnader.

Utvalda funktioner


Energitaxor

I Momentum RC kan ni själva administrera och hantera taxor från era leverantörer. Visualisera och skapa rapporter som visar kostnader på valfri nivå i systemet. 

  • Administrera dina taxor på ett ställe
  • Visualisera dina kostnader utifrån mätare, byggnad, fastighet eller bestånd

Budget, prognos och mål

Få en tydlig översikt av era kostnader eller förbrukningar i vår budgetfunktion. Funktionen hjälper er i arbetet för att nå organisationens miljö-, ekonomi- och kostnadsmål. 

  • Budgetera generellt för hela bolaget eller detaljstyr på valfri nivå i fastighetsstrukturen
  • Skapa olika typer av mål utifrån organisationens behov
  • Visualisera resultatet i en dashboard eller rapport

Fakturakontroll

I fakturakontrollen kan ni validera era leverantörers fakturerade kostnader med hjälp av den faktiska energianvändningen och kostnaden i systemet. 

  • Validera era leverantörers fakturerade kostnader
  • Använd fakturakontrollen för att skapa preliminär- och definitivbokningar mot ert ekonomisystem

IMD

Individuell mätning och debitering

Debitera dina hyresgäster för deras faktiska energianvändning samtidigt som du skapar incitament för ett medvetet miljötänk. 

  • Det naturliga steget för dig som vill sänka dina energikostnader
  • Forskning visar att IMD kan ge besparingar på upp till 30% för fastighetsägare 
  • Kunderna får en lägre energianvändning, en lägre energikostnad och minimerar sin miljöpåverkan