Hållbarhetsredovisning

Momentum RC ger er möjlighet att övervaka koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och andra miljöpåverkande faktorer för att minska er organisations klimatpåverkan. 

Våra skräddarsydda rapporter och dashboards ger er verktygen att administrera er organisations hållbarhetsredovisning. 

  • Övervaka de media ni önskar, exempelvis olja, avfall och transporter
  • Få en tydlig översikt av er miljöpåverkan i rapporter och dashboards