Miljö och hållbarhet


Momentum RC är ett verktyg för hållbarhetsarbete. Systemet hjälper er med övervakning av koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och liknande för att minimera er klimatpåverkan.

Utvalda funktioner


Hållbarhetsredovisning

Momentum RC ger er möjlighet att övervaka koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och andra miljöpåverkande faktorer för att minska er organisations klimatpåverkan. 

Våra skräddarsydda rapporter och dashboards ger er verktygen att administrera er organisations hållbarhetsredovisning. 

  • Övervaka de media ni önskar, exempelvis olja, avfall och transporter
  • Få en tydlig översikt av er miljöpåverkan i rapporter och dashboards

Emissionsrapport

Våra dashboards och rapporter ger er en möjlighet att skräddarsy vad användare och roller skall se utifrån emissionsfaktorer, kostnader och förbrukningar. 

Exempelvis kan er hållbarhetsansvarige följa energiförbrukningens miljöpåverkan samtidigt som er controller kan följa kostnader och er ledningsgrupp kan följa alla parametrar med mål och budget. 


Energideklaration

I Momentum RC kan ni skapa underlag för energideklarationer och skicka dessa direkt till Boverket. 

  • Vi gör insamlingarbetet enkelt
  • Skicka uppgifter via RC direkt till Boverkets databas Gripen