Skräddarsydda rapporter

Behöver ni hjälp med uppföljning, nyckeltal och rapportering? Vi erbjuder en tjänst där vi regelbundet, månads- eller veckovis, tar fram rapporter som är skräddarsydda efter er organisations behov. Dessa rapporter innehåller nyckeltal, energianvändning, kostnader, större avvikelser samt konkreta åtgärdsförslag som direkt kan tillämpas för att optimera energianvändningen samt användningen av systemet i sig. 

  • Energikontroll för dig som önskar löpande hjälp med din energiuppföljning
  • Regelbunden rapport och konsultation kring nyckeltal, energianvändning, kostnader, importer med mera
  • Konkreta åtgärdsförslag som direkt kan tillämpas för att optimera energianvändningen