Rapporter

Se verkliga resultat genom skräddarsydd uppföljning och rapportering. Ni får full tillgång till all mätdata med flexibla behörighetsnivåer anpassade till varje kund. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras.

  • Skräddarsydd uppföljning
  • Flexibla behörighetsnivåer
  • Användarvänligt och modernt gränssnitt