Fördelning energi och kostnader

Fördela energianvändningen antingen mellan byggnader med fysiska eller fiktiva mätare, baserade på yta eller en fördelade med en procentsats. 

Dela upp energianvändningen i valfria kategorier som exempelvis fastighetsel, verksamhetsel eller el till värmepump. 

  • Fördela mellan byggnader
  • Fördela energin utifrån vad den nyttjas till
  • Även kostnader och klimatpåverkan fördelas automatiskt

Kostnader, budget och klimatpåverkan fördelas automatiskt på samma sätt som energianvändningen.