Analysera din energidata


I Momentum Energi kan ni själva välja utseende och innehåll på vyer och rapporter. Det gör det enkelt att involvera medarbetarna i måluppföljning och besparingar. Skapa dashboards anpassade för energicontrollers, hållbarhetschef eller beslutsfattare. Få en enkel och tydlig måluppföljning med budgetfunktionen och visa uppnådda resultat av hållbarhetsarbetet på en informationsdisplay synlig för både medarbetare och hyresgäster. 

Utvalda funktioner


Larm

Med Momentums larmmodul får ni automatiska meddelanden via mail eller SMS när energianvändningen avviker från era normala nivåer. Detta sparar tid och pengar för både hyresgäster och fastighetsägare.

 • Upptäck förändringar i energianvändningen
 • Meddelande via e-post och SMS
 • Besparingar i tid och kostnad

Rapporter

Se verkliga resultat genom skräddarsydd uppföljning och rapportering. Ni får full tillgång till all mätdata med flexibla behörighetsnivåer anpassade till varje kund. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras.

 • Skräddarsydd uppföljning
 • Flexibla behörighetsnivåer
 • Användarvänligt och modernt gränssnitt 

Insamling av mätvärden

I Momentum Energi kan du samla in mätvärden automatiskt från både energileverantörer och undersystem. Importera filer manuellt eller läs av på plats i vår smidiga avläsningsapp.

 • Automatisk insamling 
 • Manuell import
 • Avläsningsapp

Fördelning energi och kostnader

Fördela energianvändningen antingen mellan byggnader med fysiska eller fiktiva mätare, baserade på yta eller en fördelade med en procentsats. 

Dela upp energianvändningen i valfria kategorier som exempelvis fastighetsel, verksamhetsel eller el till värmepump. 

 • Fördela mellan byggnader
 • Fördela energin utifrån vad den nyttjas till
 • Även kostnader och klimatpåverkan fördelas automatiskt

Kostnader, budget och klimatpåverkan fördelas automatiskt på samma sätt som energianvändningen. 


Skräddarsydda rapporter

Behöver ni hjälp med uppföljning, nyckeltal och rapportering? Vi erbjuder en tjänst där vi regelbundet, månads- eller veckovis, tar fram rapporter som är skräddarsydda efter er organisations behov. Dessa rapporter innehåller nyckeltal, energianvändning, kostnader, större avvikelser samt konkreta åtgärdsförslag som direkt kan tillämpas för att optimera energianvändningen samt användningen av systemet i sig. 

 • Energikontroll för dig som önskar löpande hjälp med din energiuppföljning
 • Regelbunden rapport och konsultation kring nyckeltal, energianvändning, kostnader, importer med mera
 • Konkreta åtgärdsförslag som direkt kan tillämpas för att optimera energianvändningen