18 december, 2020


Enkel tillgång till data i fastighetssystemet

I takt med att fastighetsbranschen digitaliseras ökar också innovationstakten hos fastighetsägarna. Det innebär att många efterfrågar möjligheter att få tillgång till sin data i fastighetssystemet för olika typer av analys och integration. I den här bloggposten tänkte vi berätta om de vanligaste tillvägagångssätten när du vill hämta och skicka data till och från fastighetssystemet.

En stor del av all data som rör fastighetsbeståndet ligger samlad i fastighetssystemets databas. Det är en enorm mängd information om användare, objekt, kunder och avtal. En enda databas hos en medelstor fastighetsägare består av flera tusen tabeller med många miljoner rader. 

Beroende på vad du ska använda informationen till kan du välja olika sätt att nå den. 

När du vill hämta ut data vid enstaka tillfällen

 Om du vill analysera eller använda din data utanför fastighetssystemet finns möjligheten att få tillgång till den information som ligger i systemet, det vill säga hela databasen. Det finns några olika sätt att göra detta:

  • Läsbehörighet till hela databasen
  • Hämta en databaskopia
  • Hämta via databasvyer

Alla kunder har läsbehörighet till hela sin databas vilket innebär att du kan se all data som finns lagrad och hämta ut information för att använda utanför fastighetssystemet. Ett annat sätt är att ta en kopia på hela databasen. Då får du ut all information som finns i systemet i form av rådata.

Fastighetssystemet är uppbyggt av olika vyer för att göra informationen överskådlig. Om du bara vill ha ut en del av din data kan vyer användas som ett sätt att välja ut vilken information du vill ha ut.

Eftersom fastighetsägares databaser innehåller personuppgifter krävs att den hanteras på ett säkert sätt så att ingen annan får tillgång till den. Därför kan du också välja att anonymisera personuppgifter innan den hämtas.

När du vill skapa stabila integrationer

När du vill använda data som finns i fastighetssystemet för att kontinuerligt exportera och importera data till och från andra digitala lösningar bör du istället använda olika typer av API:er.

Integrationer som bygger på API:er blir betydligt mer stabila än de metoder som beskrivs ovan och används när man vill integrera befintliga processer som hanteras i fastighetssystemet mot externa system eller funktioner. Det kan gälla att integrera mot ekonomisystemet likaväl som externa lösningar för lås och passage.

Öppna system är en förutsättning för digitaliseringen av fastighetsbranschen

Gustav Bouvin, som är produktchef på Momentum, talade på årets kunddagar en hel del kring ämnet dataåtkomst och integrationer. Vi passade på att ställa några frågor kring hur han ser på utvecklingen framåt.

Just nu pratar man mycket om öppna system och vikten av att som fastighetsägare komma åt sin data. Varför är det viktigt skulle du säga?

– Jag tycker det är viktigt ur flera aspekter. Dels är det en förutsättning för att driva utvecklingen och innovationen framåt inom branschen. Vi har några av de främsta fastighetsägarna som kunder och de är medvetna om det stora värde de har i den data de äger. För dem är det självklart att de vill undersöka vilka möjligheter som finns att skapa både nya affärer och mer kundnytta.

Vad krävs av fastighetssystemet för att det ska vara möjligt?

– För att det ska vara möjligt behöver fastighetssystemet vara öppet och tillgängligt både ur ett funktionsperspektiv och genom access till data. Det löser vi genom att erbjuda öppna API:er som kunder och andra leverantörer kan använda för att bygga integrationer mot. När det gäller dataåtkomst har våra kunder möjlighet själva bestämma vilken data de vill importera eller exportera från sin databas.

– När du köper ett molnbaserat system är det vi som systemleverantör som ansvarar för att hålla din data säker och systemet tillgängligt. Vi hanterar enorma mängder data varje dag åt våra kunder men vi äger den inte, det gör kunden.

Slutligen, vad skiljer molntjänsten Momentum Fastighet mot den tidigare versionen (PM4) när det kommer till integrationer och dataåtkomst?

– Som du säger är Momentum Fastighet en molntjänst, vilket i sig är en fördel när det gäller integrationer. Den tidigare versionen av fastighetssystemet, PM4, är en gammaldags programvara som saknar de möjligheter och den moderna teknik som gör det enkelt att integrera mot. I Momentum Fastighet har vi satsat stort på både öppna API:er och standardintegrationer för att göra det enkelt, men samtidigt säkert, för våra kunder att koppla på nya digitala lösningar. Det gör Momentum Fastighet till den perfekta plattformen att utgå från när man vill bygga för framtiden, du har all kärnfunktionalitet som behövs i grunden och öppna API:er för att koppla på nya innovativa lösningar.

Vill du läsa mer om integrationer så finns en tidigare bloggpost på ämnet i Digitala Fastighetsbloggen.

Till blogginlägget

Vi kommer också att bjuda in till ett webinar kring öppna system och innovation den 24 februari 2021. Håll ögonen öppna efter en inbjudan!

Till anmälan